rodinný dům ve Štítné nad Vláří

Adresa Štítná nad Vláří
Realizace v realizaci
Autor ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Eva Ličmanová, ing. arch. Markéta Strnková

O projektu

„Nejčistší vodičku, nejkrásnější kaménky a nejpěknější rybičky měl potok Járek, který obtékal školní zahradu ve Štítné nad Vláří. Aspoň to tvrdily dvě nejmladší dcery pana řídícího Gabra a Málinka. Však se něco do vln Járku nahleděly! Od jara do zimy hrály si na jeho břehu, chytaly rybičky, vybíraly barevné kaménky, čváchaly se a ani v zimě jej neopustily. Běhaly po ledě, protloukaly jej a hleděly dolů do otvoru na proudící vodu. Nejkrásněji však se to hledělo do Járku ze silničního můstku na jaře, kdy potok býval naplněn hučící vodou plnou náhosu. To se obě děvčátka opřela o zábradlí, hleděla do kalných vln, nesoucích do blízké Vláry mnoho pařezů, pařízků, dřeva, kor, klád, drnů a lecčehos jiného, co ve své jarní dravosti pobraly. To bylo něco pro děti!

V historické části Štítné nad Vláří jsou úzké dlouhé pozemky. Zástavba je zde štítem orientovaná k veřejnému prostoru. Domy jsou podélné, přimknuté k jedné hranici pozemku, který se tak dělí na dvě části – úzký dvorek podél stavby a zahrada za domem. Další dobře čitelnou urbanistickou strukturou jsou samostatně stojící domy umístěné na ose obdélníkových pozemků.