Profil

Jsme autorské architektonické studio navazující na rodinnou tradici. Zajímáme se o horizontálu i vertikálu architektonické profese. Pracujeme tak, abychom vytvořili originální a konzistentní dílo, které nebude působit a existovat formálně, ale bude vybudované na pevné vnitřní struktuře a bude správně zasazeno do kontextu prostředí. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace: architektonické a urbanistické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, detailní prováděcí a tendrové dokumentace, projekty interiérů, provádíme inženýrskou činnost a autorské dozory.