rezidence Příluky

Adresa Zlín, Příluky
Realizace 2010
Autor ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Pavel Chládek

O projektu

Lokalita zvolená pro výstavbu individuálního bydlení se nachází ve východní části zlínského intravilánu, v městské části Příluky. Svažitý pozemek s jižní orientací přiléhá v západní části ke koridoru vzrostlé zeleně, jižní hranice je definována výrazným terénním zlomem. Poloha lokality umožňuje vytvořit prostředí městského charakteru a zároveň využívá potenciálu periferní oblasti. Navržený komplex není izolovaný, naopak navazuje na původní zástavbu obce a její funkce. Atraktivitu podporuje dobré dopravní i pěší napojení, blízkost zastávek MHD a integrované městské dopravy, občanské vybavenosti, sportovních zařízení, cyklostezky a dalších možností volnočasových aktivit.