křesťanské centrum v Chřibech

Adresa Chřiby, Králův stůl
Realizace 2016
Autor ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Eva Ličmanová, ing. arch. Markéta Strnková

O projektu

Křesťanské společenské a duchovní centrum je situováno v místě bývalé hájovny se nachází v Chřibech u cesty mezi Modrou u Velehradu a Bunčem. Osamocený komplex budov je sevřen mezi málo frekventovanou komunikací a lesní cestou. Ruiny, okolní lesy, blízký prastarý kámen Králův stůl, ticho a samota vytváří specifickou atmosféru. Revitalizace areálu přinese místu nový život. Vytvoříme společenské centrum soustředěné kolem duchovního středu.

Areál tvoří tři objekty uspořádané tak, aby mezi sebou uzavřely prostor nádvoří. V ose prostoru nádvoří je kaple. Nepříliš veliká stavba působí díky své jednoduché kubické hmotě dominantně. Budiž postavena z materiálu získaného z původních staveb. Vlevo od kaple je ubytovací objekt se společenskou částí a zázemím, vpravo je otevřená „stodola“. Aktivity z jednotlivých objektů se vylévají do nádvoří, které se stává polyfunkčním společenským centrem. Může být využíváno pro aktivity ryze profánní, i pro venkovní mše. Při příjezdu směrem od Bunče se nám odkryje frontální pohled na hlavní budovu a při průjezdu se bude postupně odkrývat vystrčená kamenná část objektu stodoly a vnitřní nádvoří. Při příjezdu od Modré bude hlavní objekt ukrytý za stodolou a opět se bude ve druhém plánu postupně objevovat.

Tvarosloví a materiálové řešení objektů vychází z regionálního kontextu. Důležité je měřítko staveb. Cílem bylo dosáhnout u profánních objektů co nejvíce drobného lidského měřítka. Proto jsou tyto objekty přes jejich rozdílné využití a absolutní rozměry sjednoceny stejnou úrovní okapu ve výšce 2,4m. Takto vzniká příjemný nízký parter – loubí vnitřního náměstí. Materiály jsou zvolené co nejvíce přírodní. Objekty budou přirozeně stárnout a budou působit jako by tam stály odjakživa. Struktura materiálů bude také pomáhat dotvářet měřítko objektů.